PODACI O VLASNIKU

Ime i prezime:

Adresa :

Mjesto :

Telefon :

Broj l.k. ili JMBG :

 

PODACI O ŽIVOTINJI

Ime: Pas br. 96

Vrsta: Pas

Rasa : Mjesanac.

Pol :   Muški

Starost : odrastao

Boja : bijelo crni Ime: Domino

 

PODAZI O OBILJEŽAVANJU I VAKCINISANJU

Broj čipa :

Broj potvrde :

Datum obilježavanja :

Naziv vakcine :

Serija :

Datum vakcinacije :

Datum dehelminitizacije : 16.3.2017.

 

 

 

PODACI O STERILIZACIJI / KASTRACIJI

Datum sterilizacije/kastracije :  Nekastriran

Veterinar :

 

PODACI O LIJEČENJU

Pas primljen 16.3.2017. na pregledu usranovljeno da je dobrog zdravstvenog stanja, uhranjen , normalna temperatura,. Dat Biheldon.