PODACI O VLASNIKU

Ime i prezime:

Adresa :

Mjesto :

Telefon :

Broj l.k. ili JMBG :

 

PODACI O ŽIVOTINJI

Ime:   Pas br.

Vrsta: Pas

Rasa : Mjesanac.

Pol :   Ženski

Starost : mlad

Boja : bijeli

 

PODAZI O OBILJEŽAVANJU I VAKCINISANJU

Broj čipa :

Broj potvrde :

Datum obilježavanja :

Naziv vakcine :

Serija :

Datum vakcinacije :

Datum dehelminitizacije : 08.02.2017.

 

 

 

PODACI O STERILIZACIJI / KASTRACIJI

Datum sterilizacije/kastracije :  Sterilisana. Zelena markica

Veterinar :

 

PODACI O LIJEČENJU